Sell YAMAHA U1 Made in Japan (SOLD)

YAMAHA U1 日本造, 超新, 之前用黎錄音ONLY, 有證書, 有琴櫈, 有自動調節暖管, 已調音(440Hz), 葵興睇琴, 地鐵站旁, 包搬運, 調音. 有錄音片 https://youtu.be/J-DVEwbyeC8