top of page

買二手鋼琴 YAMAHA U1

YAMAHA U1 標準尺寸, 不太高身或太矮, 因為有時爸爸媽媽想買琴俾細路仔, 諗唔到應該買咩款, 又唔知高身矮身的鋼琴有咩分別, 或者我嘗試簡單講講~

高身琴, 音板, 鋼板, 琴身尺寸比較大, 其共鳴效果一定比矮身琴理想, 直接講可以話大聲d, 不過較正確的說法是鋼琴的音量要考慮當時環境的因素, 鋼琴唔係話大聲就好, 這說法或者太籠統, 因為香港房屋問題, 不少家庭空間欠缺, 就算負擔得起高身琴甚至三角琴, 如果房間太狹窄, 其音量一定會過大, 影響練習過程.

此外, 如果不考慮空間問題, 高身琴的價格係重要因素, 一般愈高身的鋼琴, 理應愈貴(以同一品牌為例), 因為細路仔學琴有時三分鐘熱度, 高價買台高身琴或三角琴, 不幸如果小朋友無興趣繼續學, 家長就十分無奈, 因為要搬走台鋼琴或賣走佢, 其實都花唔少氣力, 所以最希望是用得其所.

這麼說, 那不如開始學鋼琴的時候, 就買台最經濟化算的, 就最有保障, 以後還有興趣的就換另一台, 這就不用浪費購買較昂貴品牌或款式的鋼琴了. 其實這說法不是絕對, 因為單單考慮價錢, 市面上幾千數百元就可以擁有一台鋼琴, 大多數是比較矮少, 年份高, 大陸韓國製的, 雖然細少的鋼琴較適合空間少的家庭或狹少的房間, 但有些因素一定要考慮清楚, 因為矮身琴, 其發聲效果一般, 如果加上年紀太大, 其性能會比較欠佳, 甚至音色不一, 嚴重走音, 大陸製就更甚,令初學者或練習者的興趣培養有不少的阻礙, 影響學習. 第二, 請考慮鋼琴在二手市場的價值, 品牌和年份很重要, 因為萬一學習一兩年便失去興趣, 轉讓時其價格亦不會波動很大, 但當然也視乎保養程度. 再者, 一台良好品質的鋼琴, 可彈奏10年, 20年或更多, 彈奏的人亦更容易享受箇中的樂趣.

結論, 就算初學, 都不宜買太平的鋼琴, 因為影響學童學習的興趣, 鋼琴本身可能已經積存很多日久失修的問題, 可能要花費高昂的維修費. 另外, 考慮保值因素, 就算轉讓也比較容易. 所以, 為何YAMAHA U1 這麼受大眾歡迎, 其一, 大小適中, 適合初學者至5級甚至更高級, 其二, 性價比高而且保值, 其三, YAMAHA信譽良好, 購買後除了定期調音, 一般非常少出現問題.

身為調音師和老師, 有時都聽到不少家長對購買鋼琴感到憂心, 又擔心孩子三分鐘熱度, 希望以上文章對大家有幫助. :)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page